Værdisæt

Jeg anvender teknikker, der giver mening i den enkelte situation og som er ud fra etiske principper og med stort hensyn til det hele menneske. I alt mit arbejde ligger et værdisæt, som du ikke kan undgå at lægge mærke til:

Frihed

Frihed er både et meget abstrakt og samtidig meget konkret begreb. På det konkrete plan er det muligt at søge friheden i alt. Værdien her er abstraktionen i at den sande frihed er friheden til at vælge egen indstilling. Indstilling til, hvordan vi vil møde, hvad livet byder os på. Kort sagt kontrol over vores fortolkning af livet!

Ansvar

Med frihed følger ansvar – det fulde ansvar og accept af konsekvenserne for vores valg såvel som det valg slet ikke at vælge. ….For mig er det lige så naturligt at forvente, at du tager ansvaret for dine valg, som det er, at jeg tager ansvaret for mine valg. Fordi vi skylder fællesskabet det – men også for at undgå at falde i offergrøften som er den sikre vej til ulykke og bitterhed.

Respekt

Respekt for den enkeltes integritet. Jeg coacher uden at påvirke med mine egne værdier og overbevisninger. Coaching med stor respekt for dit tema og i ligeværdig dialog.

Tillid og troværdighed

Tillid og troværdighed er bærende forudsætninger for succesrigt udbytte. Opbygning af tillid via kompetence og integritet.

Coachkompetencer og ærlighed

Jeg vurderer og påtager mig opgaver i forhold til mine færdigheder, kvalifikationer og begrænsninger.

Autenticitet

Autenticiteten skal gå begge veje. Jeg har ikke respekt for dårlige undskyldninger eller interesse for selviscenesættelser. Livet er kort. Vi er alle mennesker. Ingen grund til at foregive noget, der ikke er.

Med hjernen og hjertet – anerkendende og med respekt.

Endnu en WordPress-blog