Virksomhedsreferencer

Sundhedstjenesten og Tandplejen, Faaborg-Midtfyn Kommune – Tak for en super inspirerende dag, da vi var samlet i sundhedsplejen og tandplejen. Vi fik sat kulør på vores personligheder og fik belyst vores forskelligheder. Du havde en god indfølingsevne og forstod at udfordre os.
Det var tankevækkende og har givet god mening at bruge i vores hverdag, hvor kommunikation er et af vores vigtigste  redskaber. Vi fik styr på hvor forskellige vi er i forhold til når tingene spidser til og stress – “truer” lige om hjørnet.
Det har præget mit arbejde på den måde at jeg er blevet endnu mere opmærksom på, hvor mange parameter der betyder noget, når jeg skal formidle et budskab, så familien/barnet, bliver hjulpet på bedst mulig måde.
Venlig hilsen
Forebyggelsessygeplejerske
Susanne Geisler

Fåborg-Midtfyn- Kommunale Tandpleje Virksomhedsoverdragelse tandlæger og klinikassistenter –  Lissi er rigtig dygtig til at “levere varen”. Hun viser at resultat af coaching er konkret og nærmest målbart i resultater. Uanset om udfordringen er en relation, stress eller løsning af konkrete arbejdsopgaver har Lissi´s coaching skabt mærkbare resultater.  

Cabinplant, Haarby Kursus receptionister – Supergodt kursus – der er sat mange tanker i gang! – gode værktøjer til personlig udvikling – har lært at smile (også i telefonen) – bedre humør og færre ØV-dage – mere humor – ikke tage alt personligt – større afslappethed, bedre balance, indre ro via “slukknap” (parkering af problemer) og begyndende arbejde   med skyggesider   = mindre stress – ændret opfattelse af servicefunktionen (fokus på én ting ad gangen, men gæsterne først – give sig tid til   besøgende både udefra og fra huset) samt passende adfærd mht. service – ikke for meget, ikke for lidt – for   at få mere respekt om jobbet – enneagrammet tydeliggjorde styrker og svagheder – begyndende erkendelse af egen rolle/andel i samspillet med andre – ændringer kun mulig ved egen indsats – bedre til at tro på og være tro mod os selv = større mod, sikkerhed og selvværd – arbejder med ændring af fastlåste overbevisninger ved at åbne op og lytte til, hvad andre faktisk siger! Sig tak   for komplimenter i stedet for at undskylde. – lyt til kroppen – den siger fra både ved fysiske og psykiske problemer – gå ind i konflikter i stedet for at flygte – “fra nu af er det let!” – englen passer på os – billede af vindmøller et godt symbol på receptionen: møllerne (Susanne og Else Marie) skaber energi og liv, og   står godt fast på jorden (rolige), hegnet (receptionsskranken) foran beskytter dem/os, dejligt klima (stemning)   med sol og blå himmel  (= lys, glæde), kornmarken er opgaver, egne og udefrakommende, skyggerne er   trælse opgaver og forstyrrelser, som vi nu synes er blevet mindre – venskabet og samarbejdet mellem SUS og EMJ er styrket!  

Stefan Lambæk, Konstruktionschef, Balkebjerg – Jeg har haft den fornøjelse at kunne bruge Lissi Sejbak som coach i 2 forløb – i et privat anliggende og et mere arbejdsrelateret anliggende. Efterfølgende har jeg fået lavet en extended DISC analyse. Jeg er hver gang blevet forundret over Lissis enestående evne til at sætte sig ind i problematikkerne og guide mig til at anskue dem fra en mere hensigtsmæssigt synsvinkel. I hvert enkelt tilfælde har afdækningen af forholdene været så god, så det har været ret enkelt for mig efterfølgende at korrigere mine handlinger. Den extended DISC analyse, som jeg har fået lavet gennemgik vi grundigt. Den har givet mig et klart billede af mine stærke og svage sider. Lissi og jeg har gennemgået disse for at jeg kunne gøre mig klart, hvordan jeg kunne bruge mine stærke sider, hvilke svage sider, jeg skulle acceptere og hvilke jeg kan ændre uden de store vanskeligheder. Mine grundlæggende træk ifølge DISC-analysen har jeg fået præsenteret, og de står mere klart for mig nu, end før jeg fik lavet analysen. Jeg er af den opfattelse, at Lissi har usædvanligt gode evner for at coache. I løbet af kort tid har hun dannet sig et overblik over mine problemstillinger og fået mig til at se dem i det rette perspektiv. Jeg har selv fundet løsningerne, men kun takket være Lissis rolle som coach.

Det kræver lidt mod at få lavet en 360 graders analyse, fordi man får andres mening om ens personlighed serveret. Modet skal ikke bruges til at få andres mening – modet skal bruges, når man skal modtage andres ‘dom’ uden at gå i forsvars-mode. Man får kun noget ud af analysen ved at reflektere over andres mening og betragte det som deres sande oplevelse af ens egen reaktion.
4½ år efter analysen blev lavet har jeg læst den igen. Det slår mig, hvor godt den rammer og hvorfor jeg trives så godt i det jeg gør nu: jeg lever simpelt hen i overensstemmelse med min umiddelbare natur. Mine svage sider eller som de ofte kaldes udviklingsområder er også ganske godt ramt i analysen, derfor kan den hjælpe mig til at se svaghederne i øjnene og dermed hjælpe mig til i pressede situationer at stoppe op og overveje om min reaktion er hensigtsmæssig eller ej i en given situation.


Kąty Wroclawskie, Polen

Henrik Søndergaard, Shop floor manager. Cabinplant, Polen  – I min tid som produktionsleder i Polen havde jeg problemer med enkelte medarbejdere. Problemerne startede i det små men udviklede sig, og jeg havde til sidst svært ved at håndtere situationen. Lissi blev inviteret til Polen for at se på problemet, og vi havde en del samtaler. Lissi hjalp mig med konflikthåndteringen og med at se tingene fra andre vinkler og det bevirkede at jeg ret hurtigt fik kontrol over situationen. Jeg skylder Lissi en stor tak for hendes måde at formidle og håndtere problemerne på, samtidig har hun med hendes personlighed hurtigt i samtalerne skabt en følelse af tillid som har bevirket at man føler sig afslappet og rolig. Jeg kan kun anbefale coaching.   

Jan Helskov Hansen, Økonomidirektør Cabinplant A/S, Haarby – Cabinplant A/S har igennem de sidste 6 mdr. haft Lissi Sejbak ansat som professional coach i en projektstilling. Lissi har arbejdet med lederne/medarbejderne i diverse afdelinger og har primært udført de følgende opgaver: ·  Åbne coaching sessioner – emnet efter eget valg af medarbejderen. ·  Extended DISC profilanalyser med efterfølgende samtaler omkring resultatet. ·  Makkerpar analyser i forbindelse med en omlægning af afdelinger – efterfølgende diverse samtaler med de implicerede samt individuelle coaching sessioner. Som virksomhed har vi erfaret at Lissi har bidraget med: På smede og tekniker området – · Få medarbejderne coachet ind i nye roller i forbindelse med omlægning af arbejdsrutiner. ·   Få medarbejderne til at forstå hvad der skaber motivation og hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til  at øge produktiviteten i virksomheden. Lissi’s opgave har været at coache de enkelte medarbejdere og give en  tilbagemelding til ledelsen – efter tilsagn fra den enkelte medarbejder –  med henblik på at få et succesrigt     samarbejde. I forhold til en eksisterende HR afdeling har der været et utrolig godt sammenspil, da Lissi har set på organisationen med nye øjne og hun har via sin uddannelse og baggrund kunnet guide HR/ledelsen til at se objektivt på organisationen.

Dominika Obutelewicz-Mejor HR dept.Kąty Wroclawskie, Polen – Lissi Sejbak has been involved in coaching on several difficult situations in our company. She presented herself as a professional coach, open for dialog and concentrated on our main goals which were getting clarity on some of the problems in our organization and looking for best solutions. The situation we faced was mainly based on lack of teamwork between workers. To perform that job she showed herself as a very professional person, a good listener with an open mind to everyone involved. Lissi qualifications and experience can be a great support for people in organizations on all levels. I hope Lissi will continue to be a part of our internal training program dedicated for improving managerial skills. She especially understands the international environment we are working in, and the importance of culture’s differences. I highly recommend Lissi’s work and I am available for further questions if needed.   

H.H. Nielsen, HR Manager Cabinplant A/S, Haarby – Jeg kan til enhver tid anbefale Lissi som coach. Hun er ikke bare kompetent, skarp og kontant, men samtidig også varm, indlevende, humoristisk og imødekommende. Hun skaber med sin tilstedeværelse et tillidsforhold, der giver plads til hele den række af skarpslebne spørgsmål, hun med stor lethed og effekt bruger til først at bryde igennem mønstre og barrierer – og derefter til at skabe, udvikle og forelægge nye muligheder for den enkelte person. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger står jeg gerne til rådighed.
Hanne Nielsen,
Cabinplant A/S, Haarby – Vi har haft den fornøjelse at kunne gøre brug af Lissi’s evner som coach igennem en periode af 4 uger, og samtlige medarbejdere, som Lissi har coachet, er kommet et stort skridt videre i de områder, som den pågældende har bragt frem. Det har for mange øget motivationen til at se tingene på en anden måde. Vi håber, at vi i den nærmeste fremtid får mulighed for at se Lissi igen her i virksomheden.

             Konsulent ved         

 

Endnu en WordPress-blog