Personlige referencer

Maiken Lund Christoffersen – Men et stort smil og en kæmpe taknemlighed, kan jeg tænke tilbage på den forskel Lissi gjorde for mig. I forbindelse med et karriere skift, som havde flere samtaler og tests som optagelseskrav, hjalp Lissi mig med at skabe klarhed om egne styrker og det mentale overskud jeg havde brug for.

Stefan Lambæk – Det kræver lidt mod at få lavet en 360 graders analyse, fordi man får andres mening om ens personlighed serveret. Modet skal ikke bruges til at få andres mening – modet skal bruges, når man skal modtage andres ‘dom’ uden at gå i forsvars-mode. Man får kun noget ud af analysen ved at reflektere over andres mening og betragte det som deres sande oplevelse af ens egen reaktion.
4½ år efter analysen blev lavet har jeg læst den igen. Det slår mig, hvor godt den rammer og hvorfor jeg trives så godt i det jeg gør nu: jeg lever simpelt hen i overensstemmelse med min umiddelbare natur. Mine svage sider eller som de ofte kaldes udviklingsområder er også ganske godt ramt i analysen, derfor kan den hjælpe mig til at se svaghederne i øjnene og dermed hjælpe mig til i pressede situationer at stoppe op og overveje om min reaktion er hensigtsmæssig eller ej i en given situation.

L. Brunn – I forbindelse med problematikker på job, situationer jeg ikke kunne finde ud af at være i, konsulterede jeg Lissi fire gange, og har nu fået min arbejdsglæde igen. Ved hjælp af enkle værktøjer og en større selvforståelse, hjalp Lissi mig frem i mål. Tak for- og tak til- hende.

Irene Lund  – Lissi er en rigtig dygtig coach med et fantastisk blik for at stille skarpt på de punkter, man selv er blind på, – og slet ikke havde tænkt på at man havde behov for at få stillet skarpt, indtil Lissi gør det. Det er virkelig hjælpsomt og udviklende og lidt sjovt at opleve som Lissi lige rammer “spot on”.

Anja Ejsing Laursen – Lissi er min inspirator – hendes positive tilgang til livet smitter. Lissi har en hel unik måde, at fastholde mig i arbejdet mod mine mål. Bl.a. har små hilsener pr. mail skærpet min opmærksomhed på at nå målene – opgaver som har flyttet bjerge.  Hun har åbnet mine øjne til at gå veje, jeg ikke troede var muligt. Jeg har gennem Lissis hjælp fundet styrken til at vælge til og fra, og der igennem leve mit eget liv og ikke andres. Lissi – jeg er dig dybt taknemmelig, og takker dig af hele mit hjerte.

Anders Holbæk – Lissis coaching er udfordrende og til tider konfronterende, men hun giver også rum til refleksion. Hun rykker dit “selvbillede”, så du ser nye sider af dig selv. Helt klart en øjenåbner og en viden, der gør mig klogere på mig selv og mine reaktionsmønstre, …altså personlighedsudviklende!

Jesper Ohm – En coach der er professionel og “skarp” – jeg er blevet mødt med engagement og venlighed!

Lene Nissen Kofod – Den personlige coaching, omhandlende stress, har givet mig konkrete redskaber til at være tilstede og sætte realistiske krav til mig selv. Det var meget lærerigt og udbytterigt at blive coachet!

Hundebøl – Tusind tak Lissi, fordi du lærte mig at gøre krav på mit liv! Med din hjælp har jeg endelig fået begravet skeletterne og gjort op med de andre spøgelser, der med deres konstante tilstedeværelse havde bygget metertykke og tårnhøje mure og derved holdt mig solidt indespærret. Du har givet mig værktøjerne til at gøre krav på MIT LIV og MIN LYKKE. Jeg har nu fået modet til, og ønsket om, at gå på livets line, NYDE udsigten og trodse højdeskrækken, for jeg har vinger, der kan bære!!! Masser af knus, kram og evig taknemmelighed.

Pia H.En AHA-oplevelse. Fandt løsningen. Specielt godt – Lissi´s måde at spørge på.

Susanne S. – Hvad virkede specielt godt: At blive guidet, at få opmærksomheden skærpet på nogle nøglepunkter.

Hans Henrik Jeppesen – Du er hurtig til at sætte dig ind i ens problemstillinger, selvom det nogle gange kan være svært at forklare sig ud af. Specielt er det godt at få ord ned påskrift. Det at blive tvunget til at sætte ord på sit tema/problem/udfordring. De gode spørgsmål bliver stillet.

A.M. Haarup A. – Hvad fik jeg ud af coachingen?: Bedre humør. Bevidsthed om og tro på, at jeg selv – og kun jeg – kan ændre min situation. Hvad man kan forestille sig, kan man gennemføre, hvis viljen er stærk nok. Vende destruktiv tankegang til kreativ tænkning. Fik håndgribeligt værktøj til flytning af fokus. Coachens forståelse er af uvurderlig værdi – nærvær, engagement og opbakning!

Lars P. – Min ærlige mening er, a det gik rigtig godt. Det er svært, at pege på noget, der kunne være bedre!

E.M.Jensen – Lissi´s åbenhed gør, at hun er meget tillidsvækkende. Jeg fik overskud og værktøjer.

Stæhr – Blev positiv/glad. Der er håb – tænk i nuet. En rigtig god oplevelse med en inspirerende/sød “lærer”.

Stefan L. – Jeg fik sat fokus og især fokus på to svage punkter i min adfærd, som er hæmmende på min performance arbejdsmæssigt.

Hanne H. Nielsen – Lissi er i stand til at give det nødvendige skub med hendes coachingevner – verden ville være helt anderledes, hvis vi alle havde bare en brøkdel af Lissi´s evner. Det har været en rig oplevelse.

H.H. Jeppesen – En coach skal ikke være ekspert i alle sammenhænge. Men en coach skal kunne sætte fingeren på den ømme plet i ens argumentation og trykke, så det gør en lille smule ondt. Så flytter man sig. Det kan Lissi!

Helle Rasmussen – Lissi er god til at åbne mine øjne for nogle ting, jeg inderst inde godt ved.

Anne Mette A. – Lissi Sejbaks coaching har gjort en kæmpe forskel i mit liv. Lissi´s måde at coache på, gør at jeg føler de ting der bremsede mig før, nu er et springbræt til nye oplevelser og succeser. Jeg er gået fra at være en skeptiker til at være en varm fortaler for coaching; Alle burde give sig selv den gave det er at blive coachet af Lissi.

Runa Thyregod – En coach, som formår på en professionel måde og med respekt, at skabe et bånd. En coach, som giver tid og ro til refleksion.

Lene Pedersen – Coachsessionen var en god oplevelse. Lissi har en god evne til, at man føler sig tryg. Jeg var lidt overrasket over, at jeg åbnede mig så meget på så kort tid.

Mette Lund – Lissi mestrer coachrollen godt, lytter, stiller gode, centrale spørgsmål, og har umiddelbart en god fornemmelse for ens dilemmaer, som hun byder ind på, med uddybende spørgsmål og indlevende kommentarer. Hun balancerer godt imellem opklarende og mere dybdegående spørgsmål, således at ens erkendelse når større dybder, med en fin fornemmelse for, hvor ens grænser er.

Birthe Groth – Lissi er en fantastisk coach, med stor indlevelsesevne og utrolig opmærksom. Hvis jeg nogensinde får yderligere brug for en coach…..ja, så ved jeg, hvor hun er…

Charlotte S.W. – Du har givet mig nogle rigtig gode redskaber at arbejde med, og jeg var noget overrasket over mine arbejdsværdier. Dem har jeg siden tænkt meget over, og ved nu, hvad der betyder meget for mig…. Jeg er blevet glad og lettet – og glæder mig til at skulle åbne en ny dør i mit liv.

Kenneth K. – For at sikre at coaching bliver en succes er det meget væsentligt, at coachen evner at spørge ind til kernen af det emne, klienten har valgt at blive coachet om. Lissi har denne evne til hurtigt at spotte de fokuspunkter, der betyder, at man sammen kan få kreeret nogle målpunkter. Coachingen var en meget positiv oplevelse og har efterfølgende givet mig en bedre fornemmelse af de forhold, jeg valgte at blive coachet om.

Charlotte W. – Jeg kan ikke andet end rose dig endnu engang. Jeg er så glad og afklaret, når jeg går inde fra dig af. På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds og 1 er ikke tilfreds… Hvorledes vurderer jeg mit udbytte af coachingen? Helt klart en 10 igen. Jeg er meget tilfreds, kan mærke at det gode humør allerede er på vej, tænker mere på mig selv og min familie, og er blevet meget bedre til at sige fra overfor børnene, hvis de trækker en grænse for meget op.

Pia P.Vi nåede frem til nogles redskaber, som overbeviste mig om, at jeg faktisk godt kan være tro mod mig selv, og det jeg mener.

Runa T.  – Dejligt med et fremmed menneskes syn på min situation og en følelse af, at jeg træffer et godt og fornuftigt valg. Et lidt bredere syn på min situation, og hvor heldig jeg egentlig er i de valg, jeg kan tillade mig at træffe i forhold til så mange andre mennesker.

Stefan Lambæk – Lissi udstråler sikkerhed og ro som coach.

Als –  Udover konkrete værktøjer, fik jeg et indblik i hvordan jeg fungerer oppe i mit hoved, og hvordan det bremser mig i forhold til at det er overbevisninger og ikke kendsgerninger, jeg har med at gøre. En overbevisning om, at jeg rent faktisk kan gøre noget ved mine forsvarsmekanismer.

Ditte Thygesen – Jeg blev overrasket over, hvor meget dårligt den gør for mig den negative energi. En fantastisk coaching, og Lissi er så opmærksom og god til at huske, og hører de “skjulte emner”.

 

Endnu en WordPress-blog