Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Sejbak Coaching tilbyder at opsætte, tilpasse, gennemføre og følge op på medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

Udbytte

 • Overblik over tilstanden i virksomheden
 • Fokusområder både stratetisk og på afdelingsniveau
 • Fokusområder for hver leder

Anvendelse

 • Kan anvendes i alle virksomheder med over fem medarbejdere
 • Kan bruges af hele virksomheden eller dele heraf

Form

 • Online
 • Letlæselig rapport med resultaterne, hvor farver angiver tilstanden
 • Enten standard eller virksomhedstilpasset

Hvordan

 • I vil få leveret alt det praktiske og løbende opfølgning på svarprocenten
 • I tilbydes hjælp med at få synliggjorte indsatsområderne i virksomheden
 • Tips og råd

Standard eller virksomhedstilpasset

Der er mulighed for både at vælge en standardspørgeramme, som er gennemprøvet – eller en spørgeramme, der er tilpasset din virksomhed.

Det er tidsbesparende at anvende en standardspørgeramme, men er tilpasningen lavet en gang, så kan den bruges år efter år.

Der er mulighed for benchmark mellem forskellige afdelinger/teams og mellem tidligere resultater.

Nedenfor finder du et eksempel på en spørgeramme.

Eksempel på en trivselsmåling (spørgeramme):

Motivation & Tilfredshed Meget enig Enig Lidt enig Hverken/
eller
Lidt uenig Uenig Meget uenig
Jeg glæder mig til at komme på arbejde
Jeg føler mig motiveret i mit daglige arbejde
Jeg oplever mit arbejde som udfordrende og interessant
Min arbejdsplads er det ideelle sted at være ansat
Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads

 

Opfølgning på resultat

Real time measure

 

Endnu en WordPress-blog