Anvendelse af Extended Disc

 

 • Konflikthåndtering
 • Optimere tværfagligt samarbejde.
 • Rekruttering
 • Optimering af samarbejde
 • Team-sammensætning
 • Salgsoptimering
 • Styrke kommunikation
 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Øge trivsel
 • Stressreducering
 • Understøtte beslutningstagere
 • Forstå sammenhænge og forskellige adfærdsstile
 • Samarbejde i teams
 • Råd og tips til udviklingsområder
 • Jobskabeloner i forhold til specifikke kompetencer holdt op mod stillingsopslag

Endnu en WordPress-blog