360° kompetanceanalyse

Ved en 360° kompetenceanalyse får den udvalgte identificeret de udviklingsområder, der giver de største resultater at arbejde med fremadrettet.

Du får følgende udbytte

360° kompetenceanalyse styrker lederens/medarbejderens indsigt i egne styrker og svagheder. Rapporten danner baggrund for en udviklingsplan for lederen/medarbejderen. 360° kompetenceanalyse er en enestående mulighed for at få en ærlig feedback fra for eksempel medarbejderne, kollegaer, kunder m.m.

Anvendelsesområder

Extended DISC® 360° kompetenceanalyse kan anvendes på alle typer af ledere og medarbejdere. Du får overblik over den enkelte persons udviklingsområder samt understøttende værktøjer til udviklingen.

Form

360° kompetenceanalyse er en rapport som giver dig en feedback på ønskede områder. Dette kan være i forhold til faglige områder, ledelsesmæssige områder såsom samarbejde, motivation, kommunikation med mere. Rapporten bliver sammensat på baggrund af svar fra en eller flere respondentgrupper. Det er muligt at sammenligne de enkelte respondentgruppers svar.

Målgruppe

360 ° kompetenceanalyse kan anvendes af alle ledere/medarbejdere uanset ansvarsområde, både i offentlige- og private organisationer.

Indhold

Rapporten giver information om:

  • Inden for hvilke områder lederen/medarbejderen har brug for at udvikle sig
  • Hvor respondenterne ser personens styrker og svage sider
  • Hvor lederens opfattelse er markant anderledes end respondenternes
  • Hvilke områder lederen ser som sine egne stærke og svage sider

Hvis resultaterne for de enkelte ledere sammenlignes, kan det give et billede af, om ledelseskulturen i virksomheden er homogen eller heterogen.

360 ° kompetenceanalyse kan med fordel kombineres med Extended DISC®

Eksempel på statistik

Resultater efter spørgsmål

Trivsel

 

Endnu en WordPress-blog