Extended Disc Personprofilanalyse

Person Profil Analyse

 • Komfort og udviklingsområder
 • Motivations- og stressfaktorer
 • Styrker og ressourcer
 • Din rolle i teamet – og meget mere

Kend dig selv og din adfærd, bliv bedre forberedt til næste jobsamtale, medarbejderudviklingssamtale og samarbejde med andre.

Extended DISC er et personanalyse-værktøj, der bygger på Jungs typologi og Martons teori om menneskelig adfærd. Profilen beskriver den grundlæggende motivationsfaktor for den enkelte person baseret på hvilke områder, der falder naturligt for personen, der udfylder analysen.

Du får en forståelse for, hvad der giver dig energi, hvilke opgaver og hvilke typer ledere, der giver dig energi, og hvilke situationer, der kræver energi.

Du får også indblik i din kommunikationsstil, og hvordan du opleves af andre personer.

Profilen fortæller desuden noget om, hvorvidt du trives i din nuværende situation i øvrigt – og du får inspiration til, hvad der er den ideelle arbejdssituation for dig.

Makkerpar Analyse

Fælles forventningsafstemning mellem:

 • Leder – medarbejder
 • Kollega – kollega
 • Nyansat – leder
 • Projektmedarbejder – projektmedarbejder
 • Sælger – intern sælge
 • Leder – lederaspirant
 • Coach – den coachede

DISC-systemet er et af verdens mest anerkendte og brugte analyseværktøjer og findes både som team-, makkerpar- og enkeltpersons-analyse.

Test og tilbagemeldingen varer ca. 1½ time.

I forbindelse med såvel rekruttering som karriereudvikling,  kan det anbefales, at der udarbejdes:
Jobprofil/kravspecifikation

Certifikat

FinxS Advanced Training 

Se eksempel på anvendelse her

 

 

Endnu en WordPress-blog