Coaching og konflikthåndtering i virksomheden

Ved konflikt forstås sammenstød mellem to eller flere parters behov, ønsker eller værdier med spændinger og kommunikative forstyrrelser til følge mellem det enkelte individ og den gruppe, han eller hun tilhører.

– Oplev den konstruktive effekt af coaching i virksomheden, når skaden er sket og konflikten opstået.

– Kontakt Sejbakcoaching for en dialog omkring udfordringen i
netop jeres virksomhed!

Endnu en WordPress-blog