360° uddybende beskrivelse

Når virksomheden skal investere i lederudviklingsprogrammer, hvordan afgøres det, hvilke ledere der skal deltage?

 • Skal alle ledere deltage? – hvilket resulterer i store omkostninger for virksomheden.
 • Er det kun de nye/gamle ledere, der deltager? – hvilket resulterer i at deltagerne har meget forskellige forudsætninger i forhold til de valgte emner.
 • Skal alle have samme målsætninger for deres udvikling?

Hvis virksomheden vælger at gennemføre en leder 360 graders analyse inden udviklingsprogrammet planlægges og søsættes, kan det belyses, hvilke ledere der har behov for udvikling – og indenfor hvilke områder der skal investeres.

En leder 360° analyse sætter ofte fokus på følgende emner:

 • Kommunikation
 • Anerkendelse
 • Medarbejder inddragelse
 • Inddragelse af vision, mission og målsætninger i det daglige arbejde
 • Støtte til medarbejderne
 • Fremskaffelse af ressourcer
 • Samarbejde med andre afdelinger i virksomheden eller interessenter

Der stilles altså en række spørgsmål, som besvares af lederen og interessenter omkring denne. Det kan være medarbejdere, kolleger, ledere og kunder.

Det interessante er at se på forskellene mellem bedømmelserne. Eksempelvis hvis lederen bedømmer sig selv positivt, og medarbejderne er meget negative. Så er der basis for, at se nærmere på det pågældende område.

Lederudviklingen kan dermed skræddersys til den enkelte leder, hvorved virksomhedens ressourcer kan anvendes optimalt. Lige som der kan opstilles individuelle mål for lederne.

En leder 360° analyse kan indgå i et større undersøgelses/analyse kompleks bestående af:

 • Trivsels analyse (eller APV)
 • Leder 360° analysen

På den måde kan der skabes et endnu mere detaljeret billede af situationen i virksomheden og hvor der skal sættes ind med udviklingsinitiativer.

I dette tilfælde anvendes standard spørgeramme.

Jeg vil anbefale, at virksomheden altid nøje overveje, hvilke handlinger der skal efterfølge undersøgelsen, da gennemførelse af en undersøgelse uden efterfølgende handling og opfølgning har en tendens til at demotivere de deltagende parter.

Eksempel på statistik

Resultater efter spørgsmål

Trivsel

Endnu en WordPress-blog