Studiecoaching

Typiske udfordringer for studerende: 

 • Sociale kompetencer
 • Højt sygefravær
 • Ønske om at blive hørt – studierelateret og privat. Tættere og mere personlig kontakt
 • Det, at være studieaktiv
 • Konflikthåndtering
 • Faglige huller fra folkeskolen
 • Svært ved at få fokus på opgaven
 • Svært ved at sætte ord på, hvad der kører i hovedet – ikke nærværende
 • Præstationsangst
 • Nervøs for eksamen
 • Psykiske udfordringer. Stress
 • Perfektionisme
 • Privatlivet – arbejde, familie og fritidsinteresser
 • Etc.

Disse udfordringer er at betragte som sten i skoene. Så har I udfordringer med et eller flere af følgende punkter, så vil jeg via et professionelt forløb kunne hjælpe med at fjerne disse sten, så vejen gennem studiet går meget lettere.

Hjælpen kan typisk være:

 • Her og nu handling
 • Langtidsplan med delmål og mål
 • Strukturering af dagen og opgaverne på et realistisk plan
 • Opfølgning og fastholdelse i studiet

Vigtigste opgave er at hjælpe studerende til at gennemføre uddannelsen og føle glæde ved egen indsats.
Gevinsten ved øget livskvalitet og øgede personlige kompetencer er effekten på den faglige udvikling og altså en bedre studerende, som opdager og udnytter sit eget potentiale!

Coaching – din øjenåbner

sejbak3oje

Endnu en WordPress-blog